Achtergrond

Momenteel hebben wij 1 adviseur: Wim Hoeve en vacatures voor meerdere adviseurs. Het secretariaat wordt verzorgd door Wilma Hoeve. Om u enig idee te geven met wie u van doen heeft, hieronder enige achtergrondinformatie.

Wim Hoeve

E-mail: info@hoeve-advies.nl

Wim Hoeve (1964) is na zijn studie aan de HAS in Dronten begonnen als bedrijfsvoorlichter pluimveehouderij bij het Consulentschap voor de varkens- en de pluimveehouderij in Gelderland, heeft jaren bij DLV Adviesgroep gewerkt als adviseur pluimveehouderij en als product manager kennisoverdracht varkens- en pluimveehouderij bij het Praktijkonderzoek Veehouderij (Animal Sciences Group) van Wageningen UR.

Na de start van Hoeve Advies (2004) heeft hij LegManager ontwikkeld, het managementprogramma voor legpluimveehouders. In 2008 is LegManager overgegaan naar Agrovision.

Als zelfstandig adviseur begonnen op het gebied van bedrijfsplannen, bedrijfsontwikkeling en milieuvergunningen voor pluimveehouders, gaandeweg gespecialiseerd in milieuadvies. Werkzaam als deskundige pluimveehouderij in de Commissie m.e.r. Betrokken bij beleidsmatig advies t.a.v. milieuregelgeving voor de NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders).

Wilma Hoeve

E-mail: admin@hoeve-advies.nl 

Wilma Hoeve (1968) is na haar secretaresseopleiding bij Schoevers in Arnhem begonnen als secretaresse bij het LVGS en werkte later bij DSM Resins en bij Lawson Mardon Packaging in Zwolle. Sinds 2006 werkzaam als secretaresse en office manager bij Hoeve Advies. Wilma ziet toe op onze adviezen en rapporten en regelt heel veel achter de schermen, waardoor onze adviseurs alle aandacht kunnen geven aan uw advies.