Welkom bij Hoeve Advies

Hoeve Advies staat als gespecialiseerd adviesbureau al sinds 2004 veehouders bij met deskundig en praktisch advies op het gebied van bouw, milieu en bedrijfsontwikkeling. Dat doen we graag en met succes. Betrokken, flexibel en inventief, sterk in de pluimvee- en rundveehouderij.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het verkennen van de mogelijkheden voor uw bedrijf op de huidige of aan te kopen locatie (locatiecheck)
 • Het aanvragen van vergunningen:
  • Omgevingsvergunning (bouw en/of milieu)
  • Inclusief tekenwerk t.b.v. milieu- of bouwaanvraag
  • Melding in het kader van het Activiteitenbesluit (AIM)
  • Aanvragen van Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
  • Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
  • Milieueffectrapportage (m.e.r.)
  • Vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb)
 • Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan/bouwblok

veeboer-2 uitsnede

Hoeve Advies adviseert veehouders in allerhande sectoren.
Dus niet alleen pluimvee- en melkveehouders,
maar ook vleeskalveren-, vleesvee-, schapen- en geitenhouders.

Neem vrijblijvend contact opAbonneer u op onze nieuwsbrief