Stalbeschrijving warmtewisselaar(s) aangepast

De systeembeschrijving van de warmtewisselaar als fijnstofreducerende maatregel is aangepast.

De wijziging betreft het aanpassen van de systeembeschrijvingen van de warmtewisselaars met BWL 2011.02 (Rav code E 7.6) en BWL 2012.03 (Rav code E 7.7). Aan beide systeembeschrijvingen is een eis toegevoegd over het vervangen van de filters. Om een goed verwijderingsrendement van fijnstof te garanderen moeten de filters na 5 jaar ieder jaar getest worden op het verwijderingsrendement. Een andere optie is om de filters iedere 5 jaar te vervangen.

Op 5 december jl. is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 67475). Deze wijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden.