Achtergrond

Ons team is klein en kundig en bestaat uit 2 ervaren adviseurs: Wim Hoeve (pluimvee) en Karin Kooijman (rundvee). Het secretariaat wordt verzorgd door Wilma Hoeve (office management). Om u enig idee te geven met wie u van doen heeft, hieronder enige achtergrondinformatie.

 

Wim Hoeve

E-mail: info@hoeve-advies.nlWim Hoeve-4a

Wim Hoeve (1964) is na zijn studie aan de HAS in Dronten begonnen als bedrijfsvoorlichter pluimveehouderij bij het Consulentschap voor de varkens- en de pluimveehouderij in Gelderland, heeft jaren bij DLV Adviesgroep gewerkt als adviseur pluimveehouderij en als product manager kennisoverdracht varkens- en pluimveehouderij bij het Praktijkonderzoek Veehouderij (Animal Sciences Group) van Wageningen UR.

Na de start van Hoeve Advies (2004) heeft hij LegManager ontwikkeld, het managementprogramma voor legpluimveehouders. In 2008 is LegManager overgegaan naar Agrovision.

Als zelfstandig adviseur begonnen op het gebied van bedrijfsplannen, bedrijfsontwikkeling en milieuvergunningen voor pluimveehouders, gaandeweg gespecialiseerd in milieuadvies. Werkzaam als deskundige pluimveehouderij in de Commissie m.e.r. Betrokken bij beleidsmatig advies t.a.v. milieuregelgeving voor de NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders). Door de jaren heen regelmatig betrokken bij (gevolg)schades (pluimvee) als gevolg van bijv. voer met gebreken, waardebepaling hennen, enz.

 

 

Karin Kooijman

E-mail: kooijman@hoeve-advies.nl  

Karin Kooijman (1988) is na haar studie aan het Van Hall Larenstein (Diermanagement, Beleid & Communicatie) in Leeuwarden begonnen als agent bij Dienst Regelingen in Assen. Daarna heeft zij bij DLV Advies, een onafhankelijke advies organisatie, gewerkt als binnendienstmedewerkster milieu en later als specialist vergunningen. In deze tijd heeft ze de nodige ervaring opgedaan in de agrarische vergunningverlening. Ook is ze gedetacheerd geweest als inspecteur voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Karin is sinds 2018 werkzaam bij Hoeve Advies, uitermate bekend met alles wat bij het verkrijgen van een vergunning speelt en gespecialiseerd in de rundveehouderij.

 

 

Wilma Hoeve

E-mail: admin@hoeve-advies.nl 

Wilma Hoeve (1968) is na haar secretaresseopleiding bij Schoevers in Arnhem begonnen als secretaresse bij het LVGS en werkte later bij DSM Resins en bij Lawson Mardon Packaging in Zwolle. Sinds 2006 werkzaam als secretaresse en office manager bij Hoeve Advies. Wilma ziet toe op onze adviezen en rapporten en regelt heel veel achter de schermen, waardoor onze adviseurs alle aandacht kunnen geven aan uw advies.