Achtergrond

Ons team is klein en kundig en bestaat uit 2 ervaren adviseurs: Wim Hoeve (pluimvee) en Bert Wiekema (rundvee) en een binnendienst. Om u enig idee te geven met wie u van doen heeft, hieronder enige achtergrondinformatie.

 

Wim Hoeve

E-mail: info@hoeve-advies.nlWim Hoeve-4a

Wim Hoeve (1964) is na zijn studie aan de HAS in Dronten begonnen als bedrijfsvoorlichter pluimveehouderij bij het Consulentschap voor de varkens- en de pluimveehouderij in Gelderland, heeft jaren bij DLV Adviesgroep gewerkt als adviseur pluimveehouderij en als product manager kennisoverdracht varkens- en pluimveehouderij bij het Praktijkonderzoek Veehouderij (Animal Sciences Group) van Wageningen UR.

Na de start van Hoeve Advies (2004) heeft hij LegManager ontwikkeld, het managementprogramma voor legpluimveehouders. In 2008 is LegManager overgegaan naar Agrovision.

Als zelfstandig adviseur begonnen op het gebied van bedrijfsplannen, bedrijfsontwikkeling en milieuvergunningen voor pluimveehouders, gaandeweg gespecialiseerd in milieuadvies. Werkzaam als deskundige pluimveehouderij in de Commissie m.e.r. Betrokken bij beleidsmatig advies t.a.v. milieuregelgeving voor de NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders). Door de jaren heen regelmatig betrokken bij (gevolg)schades (pluimvee) als gevolg van bijv. voer met gebreken, waardebepaling hennen, enz.

 

Bert Wiekema

E-mail: wiekema@hoeve-advies.nlfoto Bert

Bert Wiekema (1973) is na zijn studie aan de HAS in Groningen begonnen als technisch medewerker/vergunningverlener milieu bij de gemeente De Wolden. Hij heeft daarna gewerkt bij een milieuadvies bureau en is gedetacheerd geweest bij verschillende gemeenten als vergunningverlener, handhaver en allround medewerker en heeft de nodige ervaring opgedaan in de agrarische vergunningverlening. Laatstelijk werkzaam als bedrijfsleider bij Eco Reest, een onafhankelijk milieuadvies bureau met oplossingen t.a.v. bodem, water, milieu, flora en fauna, asbestinventarisaties en energie.

Bert is praktiserend vleesveehouder met hoogwaardig fokvee, sinds 2012 werkzaam bij Hoeve Advies en gespecialiseerd in de (melk)rundveehouderij.

 

Wilma Hoeve

E-mail: admin@hoeve-advies.nlWilma tbv website 2 bewerkt

Wilma Hoeve (1968) is na haar secretaresseopleiding bij Schoevers in Arnhem begonnen als secretaresse bij het LVGS en werkte later bij DSM Resins en Lawson Mardon Packaging in Zwolle. Sinds 2006 werkzaam als secretaresse en office-manager bij Hoeve Advies. Wilma ziet toe op onze adviezen en rapporten en regelt heel veel achter de schermen, waardoor onze adviseurs alle aandacht kunnen geven aan uw advies.